Model nedir?

Bir konunun temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına

verilen isim. Benzer örnek. Model cinsleri o kadar çoktur ki, birbirini içine alan ortak bir model tarifi yapmak oldukça güçtür. İlimde, eğitimde, mühendislikte ve endüstride kullanılan modeller vardır. Model geleceğe açık olarak ihtimal ve düşüncelerin maddeye aksi ve yığılışıdırmodel

Model, umumiyetle aslından küçük olur. Mesela güneş sistemini sembolize eden model oldukça küçüktür. Bunun tam tersine, maddenin moleküler yapısını temsil eden model ise çok büyüktür. Topografik modeller, aslın dıştan görülen özellikleri, belli bir ölçekle küçültülerek yapılır. Tarih ve tabiatla ilgili bu tür modeller bazen çok karmaşıktır.

Uçak, otomobil ve gemi yapımında modelcilik başlıbaşına bir konudur. Önce tasarlanan resimler çizilir. İkinci kademe olarak bu resimlerden istifade edilerek belli ölçekte model yapılır. Model, yapımcıya üç boyutlu düşünme imkanı tanır. Uçaklar ve otomobiller hava tünelinde, gemiler su havuzlarında akış testlerine tabi tutularak aerodinamik yapıya tesir eden rüzgar, dalgalar ve diğer değişken şartları incelenerek, yapı formunda değişiklikler yapılır. Gemi ve uçak montajında model, bilhassa cihazların yerli yerine montesi, boruların birbirini engellemeden bükülerek yerleştirilmesi yönünden plan kadar önem taşır.

Şehircilikte model, karmaşıklığı ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Şehir trafik akışı, fabrikaların yerleşme sahası, okullar, hastahaneler ve evler, şehirde daha faaliyet başlamadan model üzerinde yerleştirilerek, doğabilecek problemler önceden çözümlenir.

Model, askeri sahada eğitim maksadı ile kullanılır. Askeri taktik ve strateji oyunları, bölgenin topografik modelinin yapılması ile kara, hava ve denizdeki harekat gözle takib edilir.

İkinci Dünya Savaşında, topografik model kullanılarak, adım adım Avrupa’nın işgali gerçekleştirildi. Bu model, binaların konumlarını bile içine alacak kadar teferruatlı idi.

Sözlükte "model" ne demek?

1. Benzerini yapmak için seçilmiş şey, örnek; biçim.
2. Bir özelliği olan nesne ya da kişi; örnekleri içinde toplayan dergi.
3. Bir sanatçıya poz veren kimse; tip.

Cümle içinde kullanımı

Sadakat modeli.

Model kelimesinin ingilizcesi

n. example, pattern, template, exemplar; one who models (clothing, etc.); one who sits as a subject for an artist; person whose work is to show clothes by wearing them; replica, miniature; paragon, ideal
v. display; example, exhibit; mold, design, shape
adj. ideal, serving as an example, worthy of emulation
Köken: Fransızca

--Reklam--